Csoport 9A Órák: 34

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0
1 rom FM rel BA fiz EA magh BKI M3 IB
2 mat VER rom FM mat VER engl CSER TIC MJ
3 geogr KE chim LK rom FM M2 FA magh BKI
4 magh BKI ist BZ engl CSER mat VER log BH
5 germ PR fiz EA germ PR chim LK biol BE
6 M3 IB M2 FA M1 IB M4 KJ dir CSER
7 TIC MJ pract FA M3 IB edfiz PL

Csoport 9B Órák: 32

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0 rel BH
1 TIC MJ geogr KE biol BEN engl CSER rom SM
2 mat NE germ PR TIC MJ edfiz PL M3 FIS
3 engl CSER rom SM M3 FIS mat NE M4 OA
4 ist BH mat NE fiz MM M1 KE M4 OA
5 fiz MM M1 KE engl CSER rom SM germ PR
6 chim MM log BH chim MM M2 BE dir BH
7 relo IV

Csoport 9C Órák: 34

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0
1 engl CSER magh CSE log BH chim LK geogr FIS
2 rom FM mat NE biol BE fiz TT +M4/2 BE
+M3/2 KE
3 magh CSE rom FM engl CSER TIC TSZ rom FM
4 M1 FIS fiz TT germ PR mat NE magh CSE
5 M2 FIS chim LK M3/1 KE ist BZ dir TT
6 mat NE rel BA M5 FIS edfiz PL M2 FIS
7 germ PR M4/1 BE M1 FIS M1 FIS

Csoport 9PD Órák: 35

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0 rel BA
1 ist BZ TIC TT mat NE rom SM mat NE
2 magh BKI M4 VEN ist BZ M2 AT dir BKI
3 edfiz PL magh BKI biol BE M1 AT biol BE
4 mat NE chim LK geogr KE chim LK geogr KE
5 M3 AT rom SM edfiz PL M4 VEN M5 LI
6 pract HJ germ PR M5 LI fiz TT TIC TT
7 pract HJ log BH cons GR engl CSER

Csoport 9PE Órák: 35

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0 rel BA
1 geogr KE log BH biol BE TIC TT magh CSE
2 ist BZ biol BE geogr KE M6 LI chim LK
3 mat NE germ PR M2 SZR M5 LI M3 SZR
4 edfiz PL magh CSE mat NE fiz TT mat NE
5 pract KZS TIC TT ist BZ M4 SZR rom SM
6 pract KZS chim LK rom SM engl CSER dir LI
7 pract KZS cons GR edfiz PL M1 SZR

Csoport 10A Órák: 34

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0
1 fiz VER biol BE germ PR TIC TSZ chim LK
2 engl CSER mat VER edan BH magh BKI rom FM
3 magh BKI TIC TSZ mat VER mat VER M3 IB
4 geogr KE rom FM rom FM ist BZ magh BKI
5 edfiz PL M2 FA M3 IB engl CSER fiz VER
6 dir VER M1 IB rel BH M2 FA pract IB
7 M2 FA M1 IB psih KA pract IB

Csoport 10B Órák: 34

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0
1 M3 FIS chim LK mat VER geogr KE biol BE
2 germ PR fiz EA engl NM mat VER magh CSE
3 M1 FIS ist BZ rom SM magh CSE fiz EA
4 engl NM rom SM M4 FIS edfiz PL rom SM
5 mat VER magh CSE M1 FIS M1 FIS edan BH
6 rel BH M2 BE TIC MJ M3 FIS M2 BE
7 psih KA dir FIS M2 BE M5 OA

Csoport 10CK Órák: 34

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0
1 M2 AT +rom FM +rom FM M1 LI +rom FM
2 +edfiz PL +geogr KE M2 AT +biol BE +mat NE
3 +germ PR +edan BH +psih BH +magh BKI M1 LI
4 +ist BZ +magh BKI +fiz EA M3 VEN +chim LK
5 +fiz EA M3 VEN +mat NE pract HJ +TIC MJ
6 +dir FM +mat NE +engl CSER pract HJ +magh BKI
7 +rel BH M1 LI pract HJ +engl CSER

Csoport 10CM Órák: 34

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0
1 M3 PS +rom FM +rom FM M1 KJ +rom FM
2 +edfiz PL +geogr KE M2 KJ +biol BE +mat NE
3 +germ PR +edan BH +psih BH +magh BKI M1 KJ
4 +ist BZ +magh BKI +fiz EA M3 PS +chim LK
5 +fiz EA M1 KJ +mat NE M2 KJ +TIC MJ
6 +dir FM +mat NE +engl CSER pract ML +magh BKI
7 +rel BH M3 PS pract ML +engl CSER

Csoport 11A Órák: 34

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0
1 rel BA ist BZ M3 IB mat VER M10 TSZ
2 geogr KE magh BKI M2 TSZ engl NM germ PR
3 fiz EA M1 FA fiz EA econ BZ M11 TSZ
4 rom FM mat VER edfiz PL magh BKI mat VER
5 magh BKI rom FM rom FM dir TSZ pract FA
6 M1 FA engl NM TIC TSZ chim LK pract FA
7 M3 IB germ PR M1 FA pract FA

Csoport 11B Órák: 34

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0
1 germ PR fiz EA M2 SZR edfiz PL TIC MJ
2 fiz EA rom SM M6 SZR econ BZ M3 SZR
3 ist BZ geogr KE engl NM rom SM rom SM
4 magh TA M3 SZR dir SM magh TA germ PR
5 mat NE mat NE M1 SZR mat NE chim LK
6 rel BA M4 SZR M3 SZR M1 SZR M2 SZR
7 engl NM M1 SZR magh TA M7 SZR

Csoport 11CK Órák: 34

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0
1 M4 LK +rom SM +geogr KE M5 BE +dir KE
2 M4 LK +engl NM +germ PR +chim LK M1 OA
3 M3 LK M5 BE +ist BZ +engl NM +mat VER
4 M3 LK M5 BE +mat VER +rom SM +fiz EA
5 M2 KE +mat VER +fiz EA +magh BKI +magh BKI
6 M7 FIS +magh BKI +edfiz PL +econ BZ +rom SM
7 M7 FIS +rel BA +TIC MJ +germ PR

Csoport 11CM Órák: 34

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0
1 M2 PGY +rom SM +geogr KE M8 PS +dir KE
2 M2 PGY +engl NM +germ PR +chim LK M1 EA
3 M4 PGY M5 EA +ist BZ +engl NM +mat VER
4 M4 PGY M5 EA +mat VER +rom SM +fiz EA
5 M3 PGY +mat VER +fiz EA +magh BKI +magh BKI
6 M3 PGY +magh BKI +edfiz PL +econ BZ +rom SM
7 M7 PGY +rel BA +TIC MJ +germ PR

Csoport 12A Órák: 35

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0
1 magh CSE mat NE TIC MJ rom CSE M2 KJ
2 rom CSE magh CSE mat NE mat NE M1 FA
3 engl NM rom CSE M9 TSZ fiz TT dir CSE
4 M1 FA M5 TSZ ist BZ magh CSE M5 TSZ
5 ecapl BH M10 TSZ engl NM geogr KE mat NE
6 germ PR M4 KJ germ PR M5 TSZ chim LK
7 M3 PS fiz TT M2 KJ edfiz PL rel BH

Csoport 12B Órák: 33

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0
1 mat NE +germ PR
+fran BKI
rom SM mat NE +germ PR
+fran BKI
2 ist BH filo BH biol BEN rom SM rom SM
3 info MJ mat NE mat NE geogr KE mat NE
4 TIC MJ engl NM info MJ engl NM info MJ
5 engl NM engl NM info MJ cult NM chim MM
6 edfiz PL rom SM engl NM dir NM fiz MM
7 fiz MM fiz MM relo IV

Csoport 12C Órák: 35

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0
1 magh BKI mat VER ist BZ M3 VEN fiz EA
2 M7 AT chim LK fiz EA geogr KE mat VER
3 mat VER engl NM M1 AT M3 VEN pract HJ
4 germ PR rel BH M2 LI M8 AT pract HJ
5 rom FM magh BKI mat VER dir AT pract HJ
6 TIC MJ rom FM rom FM magh BKI pract HJ
7 edfiz PL germ PR ecapl BH engl NM pract HJ

Csoport 12DC Órák: 35

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0
1 +ecapl BH M5 TSZ M5 TSZ +ist BZ +mat VER
2 +TIC MJ M4 KJ +rom FM M9 TSZ M5 TSZ
3 +rom FM +mat VER +geogr KE +chim LK +germ PR
4 +mat VER M1 KJ M2 KJ M1 KJ +rom FM
5 +magh TA +germ PR M10 TSZ +mat VER +engl CSER
6 M3 PS +fiz TT +magh TA +magh TA +edfiz PL
7 +rel BA +dir KJ +engl CSER M4 KJ +fiz TT

Csoport 12DL Órák: 35

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0
1 +ecapl BH M3 PS M2 AT +ist BZ +mat VER
2 +TIC MJ M4 TSZ +rom FM M6 VEN M1 KJ
3 +rom FM +mat VER +geogr KE +chim LK +germ PR
4 +mat VER M6 VEN M4 TSZ M4 TSZ +rom FM
5 +magh TA +germ PR M1 KJ +mat VER +engl CSER
6 M2 AT +fiz TT +magh TA +magh TA +edfiz PL
7 +rel BA +dir KJ +engl CSER M3 PS +fiz TT