GÁBOR ÁRON SZAKKÉPZŐ LÍCEUM-Kézdivásárhely

Magyar | Româna | English
Rendezvények | Versenyek | Kirándulások | Gyűlések | Beiskolázás | Posztliceális | Egyebek
Története | Beiskolázási terv| Vezetősége | Névadója | A "régi iskola" | Rendezvények | "EU-s"iskola | Testvériskolái
Humán szakterület | Reál szakterület | Műszaki szakterület | Oktató mesterek | Adminisztratív személyzet | Pályairányítás | Tantervek
Diákszövetség | Diákfarsang | Éltanulók | Rendezvények | Osztályok | Letöltések | Sportélet
Alapszabályzat | Küldetése | Erdős Vidéki Iskola és Tábor | Galéria | Partnereink | Egyebek
MédiaInfó | Gá-Re | ZöldPont | Tantárgyversenyek | Sportversenyek | Egyebek
Bentlakás | Étterem | Tornaterem | Szálloda | Fitneszterem | Díszterem | Katrosai tábor
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Üdvözöljük a Gábor Áron Szakképző Líceum honlapján! Bine aţi venit pe site-ul Liceului Tehnologic "Gábor Áron"! Welcome to the website of Gábor Áron Technical High School!

A Gábor Áron Szakképző Líceum belső rendszabályzata

     

A diákok kötelességei:
1. Az iskolai tevékenységben minden tanuló a legjobb képessége alapján, tevékenyen részt vesz.
2. A tanulók az iskolában tisztán, öltözetükben a túlzásoktól óvakodva jelennek meg.
3. Az iskola területének (tantermek, folyosók, műhelyek, illemhelyek, udvar) rendjéért, állapotuk megőrzéséért, fejlesztéséért minden tanuló felelős.
4. Szeszesital, kábítószer fogyasztása és a dohányozás az iskola egész területén TILOS !
5. Obszcén, a közerkölcsöt sértő kiadványok iskolába hozatala, terjesztése TILOS !
6. Iskolai dokumentumok (napló, ellenőző) rongálása, megsemmisítése TILOS !
7. A tanulók kötelesek az ellenőző könyvet, iskolai igazolványt az iskolába magukkal hozni, az oktatók, szolgálatos diákok kérésére felmutatni.
8. A tantermek, szaktermek, tanműhelyek, sportterem, díszterem, étkezde, bentlakás, illemhelyek kellékeinek károsítása TILOS!  Az elkövetett anyagi károkat a tanulók, osztályközösségek térítik meg.
9. Tanítási idő alatt a tanulók a tantermekben, tanműhelyekben, szaktantermekben, sportteremben tartózkodhatnak.
10. A becsengetés után a szaktantermek előtt a tanulók felsorakozva várják az oktatókat. A tanulók a szünetben lépcsőre, földre nem ülhetnek. A szünetben, ha az időjárási viszonyok megengedik, a tanulók az iskola udvarán tartózkodnak.
11. A földszinti folyosón a tanulók NEM tartózkodhatnak, nem engedélyezett a tantestület zavarása a szünetben.
12. Az osztályközösségek, tiszta tanteremmel, tiszta táblával, kréta és szivacs biztositásával várják az oktatókat.
13. Tilos az interneten olyan kép vagy hanganyag közlése, amely erkölcsi kárt okozhat az iskolának, az alkalmazottaknak illetve az ott tanuló diákoknak.
14. Mobiltelefon használata a tantermekben, szaktermekben, tanműhelyekben, vizsgákon, versenyeken és iskolai rendezvényeken TILOS !
15. Az iskola területének elhagyása a tanítás ideje alatt csak a szolgálatos tanár, vagy az osztályfőnök által aláírt kilépővel lehetséges. A kilépő felmutatása a kapusnak kötelező, utólag pedig az osztályfőnöknek kell átadni.

A házirendet megsértő tanulók – a fokozatok betartásával – megfelelő figyelmeztetésben, büntetésben részesülnek.

BÜNTETŐ FOKOZATOK

  • Egyéni figyelmeztetés, megróvás az osztályközösség előtt.
  • Megróvás a tantestület előtt.
  • ĺrásbeli megróvás.
  • Az ösztöndíj időleges megvonása.
  • Eltíltás az iskolából 3-5 napra.
  • Fegyelmi áthelyezés párhuzamos osztályba.
  • Az ösztöndíj végleges megvonása.
  • Fegyelmi áthelyezés más iskolába.
  • Kizárás az iskolából, megtartva a visszairatkozás jogát
  • Kizárás az iskolából, elveszítve a visszairatkozás jogát állami tanintézetbe.

Előre | Honlaptérkép | Levélküldés | Webmester | Készült 2011 február havában